Byzantium

Sakarya, Turkey, 40.7730743, 30.394816900000023